Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN

MUDr. Daniel Foldyna

Kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava

Prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN

MUDr. Daniel Foldyna

Kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava

Vítejte!

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás přizvali ke sledování nového projektu PH ACADEMY, který je věnován problematice plicní hypertenze (PH).

Jak je již dnes známo, souhrnná klinická klasifikace podle publikovaných doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti z roku 2015 spočívá v rozdělení PH do pěti hlavních skupin:

  1.  Plicní areteriální hypertenze;
  2. Plicní hypertenze při postižení levého srdce;
  3. Plicní hypertenze při plicních onemocněních a/nebo při hypoxemii;
  4. Chronická tromboembolická plicní hypertenze a jiné obstrukce plicních tepen;
  5. Plicní hypertenze z neznámých příčin a/nebo s multifaktoriálním mechanismem vzniku.

V tuto chvíli jsme pro Vás připravili spolu s významnými odborníky této oblasti první část projektu, která je zaměřena na Chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi (CTEPH). Dozvíte se informace ohledně diagnostických principů, podrobněji rozebereme jednotlivé metody vyšetření, možnosti léčby a v neposlední řadě s Vámi budou lékaři sdílet své zkušenosti.

Do budoucna se můžete těšit nejen na další videa k problematice CTEPH, ale i k dalším skupinám plicní hypertenze. Proč stojí za to, zapojit se do projektu PH ACADEMY Vám ve svém videu představí Prof. MUDr. Pavel Jansa. 

1

Prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.: O čem je projekt PH ACADEMY a proč je důležitý

CZ-ADE-00049 (1.0)

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa nahoře.

9

DIAGNOSTICKÉ metody

DIGANOSTICKÉ metody

V této sekci se blíže seznámíme s konkrétními metodami, které lze využít v diagnostice Chronické tromboembolické plicní hypertenze tak, 

jak je uvádí Evropská kardiologická společnost ve svých doporučených postupech z roku 2015.

V této sekci se blíže seznámíme s konkrétními metodami, které lze využít v diagnostice Chronické tromboembolické plicní hypertenze tak, jak je uvádí Evropská kardiologická společnost ve svých doporučených postupech z roku 2015.

2

Prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.: CHRONICKÁ TROMBOEMBOLICKÁ PLICNÍ HYPERTENZE (PRINCIPY DIAGNOSTIKY A LÉČBY)

Hodnocení přednášky i přednášejícího je zcela anonymní. Děkujeme za Váš názor.

Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

CZ-ADE-00047 (2.0)

Zkrácená informace o přípravku Adempas k nahlédnutí zde.

Prof. MUDr. Pavel Jansa Vás ve své prezentaci provede základními informacemi týkající se Chronické tromboembolické plicní hypertenze. Přednáška je úvodem k sérii několika dalších videí, které Vám ukáží jednotlivé aspekty diagnostických metod u tohoto onemocnění, ale také

jaké jsou dostupné možnosti léčby. V následujícím videu Vás MUDr. Vladimír Černý seznámí s důležitou rolí CT v diagnostice plicní hypertenze, zejména úlohy CT v diagnostice Chronické tromboembolické plicní hypertenze.

Prof. MUDr. Pavel Jansa Vás ve své prezentaci provede základními informacemi týkající se Chronické tromboembolické plicní hypertenze. Přednáška je úvodem k sérii několika dalších videí, které Vám ukáží jednotlivé aspekty diagnostických metod u tohoto onemocnění, ale také jaké jsou dostupné možnosti léčby. V následujícím videu Vás MUDr. Vladimír Černý seznámí s důležitou rolí CT v diagnostice plicní hypertenze, zejména úlohy CT v diagnostice Chronické tromboembolické plicní hypertenze.

3

MUDr. Vladimír Černý, PhD: CT v diagnostice plicní hypertenze

Hodnocení přednášky i přednášejícího je zcela anonymní. Děkujeme za Váš názor.

Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

CZ-ADE-00048 (1.0)

4

NOVÁ EPIZODA

Prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.: Kdy a jak léčit chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi (CTEPH)

Hodnocení přednášky i přednášejícího je zcela anonymní. Děkujeme za Váš názor.

Zkrácená informace o přípravku Adempas k nahlédnutí zde.

5

NOVÁ EPIZODA

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.: Endarterektomie plicních tepen = chirurgická léčba CTEPH

Hodnocení přednášky i přednášejícího je zcela anonymní. Děkujeme za Váš názor.

Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

CZ-ADE-00083 (1.0)

9

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

Důležitou součástí projektu PH Academy je sdílení zkušeností a informací mezi lékaři z různých zdravotnických zařízení a pracovišt‘, at‘ už se jedná o větší nemocnice nebo menší ambulance. 

Jedním z prvních ambasadorů je MUDr. Daniel Foldyna z jihlavské nemocnice, který spolupracuje s centrem pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze již delší dobu.

6

MUDr. Daniel Foldyna: Časná diagnóza CTEPH

Hodnocení přednášky i přednášejícího je zcela anonymní. Děkujeme za Váš názor.

Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

CZ-ADE-00021 (1.0)

9

TROCHU VÍCE O PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

TROCHU VÍCE O PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Pan docent vypráví, jak začal svou cestu z pohraničí na Bruntálsku, kde vyrůstal, až do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nyní pracuje. Zmíní osobnosti, se kterými se během své kariéry potkal a nastíní vývoj kardiologie a pneumologie u nás. Tedy vše, co ovlivnilo jeho osobní a profesní vývoj.

CZ-ADE-00051 (1.0)

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa nahoře.

Prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Pan docent vypráví, jak začal svou cestu z pohraničí na Bruntálsku, kde vyrůstal, až do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nyní pracuje. Zmíní osobnosti, se kterými se během své kariéry potkal a nastíní vývoj kardiologie a pneumologie u nás. Tedy vše, co ovlivnilo jeho osobní a profesní vývoj.

MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Pan doktor s Vámi sdílí zajímavé části své osobní i profesní cesty, kterou ovlivnil jak jeho původ v rodině lékařů, tak řada náhod a setkání. Dozvíte se i několik detailů z jeho soukromého života.

CZ-ADE-00050 (1.0)

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa nahoře.

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Pan docent vypráví, jak začal svou cestu z pohraničí na Bruntálsku, kde vyrůstal, až do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nyní pracuje. Zmíní osobnosti, se kterými se během své kariéry potkal a nastíní vývoj kardiologie a pneumologie u nás. Tedy vše, co ovlivnilo jeho osobní a profesní vývoj.

CZ-ADE-00084 (1.0)

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa nahoře.

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Pan profesor popisuje svou cestu ke kardiochirurgii, proč si vlastně tento obor vybral a čím je pro něj specifický. Kromě svých pracovních zkušeností Vám v druhé části videa prozdradí i něco ze svého soukromého života.

9

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK

Můžeme Vás poprosit o názor?

© Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2021. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 028462564, Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
 
CZ-ADE-00057 (4.0), červen 2021
© Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2021. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 028462564, Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz

Zkrácená informace o přípravku Adempas k nahlédnutí zde
Zkrácená informace o přípravku Lixiana k nahlédnutí zde
SPC Adempas ke stažení zde
CZ-ADE-00057 (4.0), červen 2021

© Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2021. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 028462564, Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz

Zkrácená informace o přípravku Adempas k nahlédnutí zde
Zkrácená informace o přípravku Lixiana k nahlédnutí zde
SPC Adempas ke stažení zde

CZ-ADE-00057 (4.0), červen 2021